Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-21072016-184 Дата и час на публикуване: 21.07.2016 16:53

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  НЕОТЛОЖЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЧАСТЪК ОТ ПЪТ DOB 1199 / БЕНКОВСКИ – ВЛАДИМИРОВО/ В УЧАСТЪКА ОКОЛО ТРЪБЕН ВОДОСТОК ПРИ КМ 15+820

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-07072016-183 Дата и час на публикуване: 07.07.2016 16:02

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  „Доставка на специализирано транспортно средство, за хора с увреждания“ за нуждите на проект BG05M9OP001-2.002-0262-C01 “Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда в община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-14042016-182 Дата и час на публикуване: 14.04.2016 13:14

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  „Почистване на микросметища в населените места на община Добричка”

    Почистването на микросметищатасе състои в изгребване на отпадъците до повърхността на почвата, пробутване и депониране в определени места на сметищните площадки. При възможност разделно пробутване и депониране на битови, животински и строителни отпадъци. Поръчката включва пролетно и есенно почистване на микросметищата. В поръчката са обособени за изпълнение 3 самостоятелно обособени позиции /района/, сформирани на регионален принцип.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-13042016-181 Дата и час на публикуване: 13.04.2016 16:40

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Извършване на специализиран превоз на деца на 5 и 6 годишна възраст и ученици до 16 годишна възраст от община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО