Хронология № O-07122016-190 Дата и час на публикуване: 07.12.2016 8:04

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Доставка на консумативи за принтери, многофункционални устройства и копирни машини и осигуряване на извънгаранционна поддръжка, профилактика и ремонт на офис техника за нуждите на община Добричка за 2017г. по обособени позиции

Хронология