Хронология № O-01032016-176 Дата и час на публикуване: 01.03.2016 15:27

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Хронология