Хронология № O-10042017-198 Дата и час на публикуване: 10.04.2017 10:25

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги /фиксирани и мобилни/, за нуждите на Община Добричка

Хронология