Хронология № O-12102018-253 Дата и час на публикуване: 12.10.2018 15:26

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Изработване на инвестиционни проекти за Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция с. Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция

Хронология

 • 23.04.2019 11:41

  Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

  Приключен Договор

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 21.12.2018 15:18

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 21.12.2018 15:05

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор

 • 08.11.2018 10:16

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол и Решение за избор на изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 23.10.2018 16:38

  Разясненията по документациите за участие

  Разяснения по документациите за участие

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ