Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-29032017-195 Дата и час на публикуване: 03.04.2017 15:51

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ И ИЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ НА ВОДОПРОВОД ОТ МАГИСТРАЛЕН ВОДОПРОВОД БАТОВО-ДОБРИЧ ДО КУЛА С. СТОЖЕР ОБЩИНА ДОБРИЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-22032017-194 Дата и час на публикуване: 27.03.2017 16:18

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  Изработка на инвестиционен проект по част "Вертикална планировка и трасировъчен план на паметник в село Козлодуйци, община Добричка"

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-28122016-192 Дата и час на публикуване: 28.12.2016 16:18

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  „Доставка на нарязани и нацепени дърва и брикети за детски градини, домашен социален патронаж, кметства и кметски наместничества и автопарк, при община Добричка за 2017г” .

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-12122016-191 Дата и час на публикуване: 12.12.2016 15:32

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  Доставка на нарязани и нацепени дърва и брикети за детски градини, домашен социален патронаж, автопарк-община, кметства и кметски наместничества за 2017 година

  ВИЖ ПОДРОБНО