Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-07122016-190 Дата и час на публикуване: 07.12.2016 8:04

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  Доставка на консумативи за принтери, многофункционални устройства и копирни машини и осигуряване на извънгаранционна поддръжка, профилактика и ремонт на офис техника за нуждите на община Добричка за 2017г. по обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-06122016-189 Дата и час на публикуване: 06.12.2016 11:29

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Изработка на инвестиционен проект за преустройство на част от сграда и подобряване на енергийната ефективност на преустройваната част в село Овчарово, община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-16112016-188 Дата и час на публикуване: 16.11.2016 16:17

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на Дом за възрастни хора с деменция - село Опанец, Община Добричка, Област Добрич

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-08112016-187 Дата и час на публикуване: 08.11.2016 10:27

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  "Доставка на материали" за изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-3.0001-0045-C02 "Детска академия за толерантност в община Добричка"

  ВИЖ ПОДРОБНО