Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-22082016-186 Дата и час на публикуване: 22.08.2016 17:11

  ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ

  Актуализация на технически проект за обект "Сграда на основно училище" с. Стефаново

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-22072016-185 Дата и час на публикуване: 22.07.2016 11:05

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация през зимния сезон 2016/2017 г.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-21072016-184 Дата и час на публикуване: 21.07.2016 16:53

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  НЕОТЛОЖЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЧАСТЪК ОТ ПЪТ DOB 1199 / БЕНКОВСКИ – ВЛАДИМИРОВО/ В УЧАСТЪКА ОКОЛО ТРЪБЕН ВОДОСТОК ПРИ КМ 15+820

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-07072016-183 Дата и час на публикуване: 07.07.2016 16:02

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  „Доставка на специализирано транспортно средство, за хора с увреждания“ за нуждите на проект BG05M9OP001-2.002-0262-C01 “Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда в община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО