Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-09072018-237 Дата и час на публикуване: 09.07.2018 16:30

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „Строителен надзор на рехабилитация на улици в населени места и местни пътища на територията на община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-21062018-232 Дата и час на публикуване: 21.06.2018 17:00

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕРЕТА, КАНАЛИ И РЕЧНИ КОРИТА В ОБЩИНА ДОБРИЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-18052018-230 Дата и час на публикуване: 18.05.2018 15:55

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „Изграждане на обекти общинска собственост - сгради и инфраструктура на територията на община Добричка по дванадесет обособени позиции”

  Предмет на обществената поръчка е строителни работи за обекти общинска собственост. Обществената поръчка включва 12 (дванадесет) обособени позиции.

  Предвидено е да се извърши изграждане на стопански постройки в две населени места; направа на тротоари в пет населени места; изграждане на трупна яма в едно населено място; благоустрояване естрада в месността Славната канара; нови санитарни помещения в общинска сграда; паркинг и ограда автоработилница и монтаж на отоплителна инсталация (парна) в детска градина.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-04052018-229 Дата и час на публикуване: 04.05.2018 16:11

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  ПОЧИСТВАНЕ НА ЛОКАЛНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

  ВИЖ ПОДРОБНО