Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-08102019-299 Дата и час на публикуване: 08.10.2019 16:44

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Проектиране и изграждане на локална система за оповестяване на язовир "Плачидол 2", община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-17092019-297 Дата и час на публикуване: 17.09.2019 16:05

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  Доставка на оборудване - скенер и преносими компютри за нуждите на проект № BG05M9OP001-2.040-0059-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка"

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-11092019-296 Дата и час на публикуване: 11.09.2019 13:57

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  „Разработване на обща стратегия за културен туризъм в трансграничния район Констанца- Добрич“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-23082019-295 Дата и час на публикуване: 23.08.2019 16:15

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Почистване на дерета, канали и речни корите в община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО