Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-20022019-269 Дата и час на публикуване: 20.02.2019 17:10

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация през зимния сезон 2016/2017 г.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-11022019-268 Дата и час на публикуване: 11.02.2019 11:46

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Упражняване на строителен надзор на водопроводи по улици в селата Батово, Бранище и Славеево, община Добричка по три обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-30012019-267 Дата и час на публикуване: 30.01.2019 17:00

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Изработка на инвестиционни проекти за рехабилитация на улици в населените места на територията на община Добричка и упражняване на авторски надзор по време на строителството.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-08032019-266 Дата и час на публикуване: 08.03.2019 11:14

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

  ВИЖ ПОДРОБНО