Хронология № O-08032019-266 Дата и час на публикуване: 08.03.2019 11:14

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Хронология