Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-10062020-326 Дата и час на публикуване: 10.06.2020 10:43

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Доставка на метални контейнери тип „Бобър“ 1.1 м3 за населените места на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-10062020-325 Дата и час на публикуване: 10.06.2020 16:15

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Строителен надзор на: Рехабилитации на улици в населени места на община Добричка и Основен ремонт на читалище „Христо Смирненски” село Одърци по две обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-08062020-324 Дата и час на публикуване: 08.06.2020 15:00

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Текущ ремонт на общински пътища на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-12062020-323 Дата и час на публикуване: 12.06.2020 13:14

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия през сезон 2020/2021 г.” – включващо 17 /седемнадесет/ обособени позиции /ОП/

  ВИЖ ПОДРОБНО