Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-27082018-245 Дата и час на публикуване: 27.08.2018 17:12

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Закупуване на два специализирани автомобила за сметосъбиране и сметоизвозване, по две обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-23082018-244 Дата и час на публикуване: 23.08.2018 16:36

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Техническа" във връзка с изпълнение на строително - монтажни работи за обект „Изграждане на площадки за игра” в три обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-13082018-243 Дата и час на публикуване: 13.08.2018 14:06

  ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ

  Преработка на инвестиционни проекти на част от улици включени в Договор № 21/18.04.2016 г. с предмет „Изработка на инвестиционен проект за строеж „Рехабилитация на улици в осемнадесет населени места на община Добричка“ - ул.“Втора“ с.Дончево; ул.“Осма“ с.Козлодуйци; ул.“Тридесета“ с.Паскалево; ул.“Дванадесета“ с.Стефаново; ул.“Трета“ с.Одърци и в Договор № 22/18.04.2016 г. с предмет „Изработка на инвестиционен проект за строеж „Рехабилитация на улици в двадесет и три населени места на община Добричка“- ул.“Трета“ с.Бенковски; ул.“Трета“ с.Воднянци; ул.“Втора“ с.Фелдфебел Денково.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-10082018-242 Дата и час на публикуване: 10.08.2018 10:31

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Преустройство на част от сграда - основно училище в детска градина и кухня на домашен социален патронаж в село Стефан Караджа, община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО