Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-12062018-233 Дата и час на публикуване: 12.06.2018 17:03

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, ДПЛД с. Опанец, обществена трапезария за потребители по проект „ Осигуряване на топъл обяд 2016- 2020 година“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, ДГ на територията на Община Добричка по обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-21062018-232 Дата и час на публикуване: 21.06.2018 17:00

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕРЕТА, КАНАЛИ И РЕЧНИ КОРИТА В ОБЩИНА ДОБРИЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-28052018-231 Дата и час на публикуване: 28.05.2018 17:00

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Разширение и реконструкция на улично осветление в селата Стожер, Плачи дол, Подслон и Фелдфебел Денково, община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-18052018-230 Дата и час на публикуване: 18.05.2018 15:55

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „Изграждане на обекти общинска собственост - сгради и инфраструктура на територията на община Добричка по дванадесет обособени позиции”

  Предмет на обществената поръчка е строителни работи за обекти общинска собственост. Обществената поръчка включва 12 (дванадесет) обособени позиции.

  Предвидено е да се извърши изграждане на стопански постройки в две населени места; направа на тротоари в пет населени места; изграждане на трупна яма в едно населено място; благоустрояване естрада в месността Славната канара; нови санитарни помещения в общинска сграда; паркинг и ограда автоработилница и монтаж на отоплителна инсталация (парна) в детска градина.

  ВИЖ ПОДРОБНО