Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-04052018-229 Дата и час на публикуване: 04.05.2018 16:11

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  ПОЧИСТВАНЕ НА ЛОКАЛНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-30042018-228 Дата и час на публикуване: 30.04.2018 15:43

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Доставка на прикачен инвентар за изрязване на клони на дървета и храсти за нуждите на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-25042018-227 Дата и час на публикуване: 25.04.2018 9:23

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  ПОЧИСТВАНЕ НА ЛОКАЛНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-05042018-226 Дата и час на публикуване: 05.04.2018 17:29

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Технически" и упражняване на авторски надзор по време на строителство във връзка с изпълнение строително - монтажни работи в две обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО