Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-31012016-167 Дата и час на публикуване: 31.01.2016 23:51

  ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

  Доставка на гориво за служебните автомобили на община Добричка, чрез използване на карти за безналично плащане. Прогнозни количества: Бензин 95H и подобрен - прогнозно количество за срока на договора 18 000л.; Бензин 98H и подобрен - прогнозно количество за срока на договора 8 000л.; Дизелово гориво - прогнозно количество за срока на договора 80 000л.; Срок на договора -2 години

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-09022016-168 Дата и час на публикуване: 09.02.2016 16:22

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка на хранителни продукти за ДСП, ДВХД с.Опанец и ЦДГ в община Добричка - Плодови и зеленчукови консерви

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-16122015-162 Дата и час на публикуване: 16.12.2015 15:34

  ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

  Доставка на 15 000 литра +/-10% гориво за отопление за Дом за възрастни хора с деменция, с.Опанец, община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-16122015-161 Дата и час на публикуване: 16.12.2015 14:37

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Осигуряване на комплексно обслужване на работещите в общинската администрация и в други структурни звена на община Добричка от служба по трудова медицина за период от 48 месеца.

  ВИЖ ПОДРОБНО