Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-03102019-294 Дата и час на публикуване: 03.10.2019 11:25

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  „Упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-20082019-293 Дата и час на публикуване: 20.08.2019 16:20

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Доставка и монтаж на сценични и прозоречни завеси за НЧ "Нов живот - 1941" с.Черна

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-06082019-292 Дата и час на публикуване: 06.08.2019 15:01

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  „Упражняване на авторски надзор на обекти: „Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Нов живот – 1941“ в с.Черна“ и „Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Светлина – 1940“ в с.Ловчанци“.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-01082019-291 Дата и час на публикуване: 01.08.2019 14:42

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  „Извършване на СРР на помещения в сгради, собственост на Община Добричка в три обособени позиции”

  ВИЖ ПОДРОБНО