Хронология № O-03102019-294 Дата и час на публикуване: 03.10.2019 11:25

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

„Упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“

Хронология