Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-30072019-287 Дата и час на публикуване: 30.07.2019 14:18

  ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

  СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-09072019-286 Дата и час на публикуване: 09.07.2019 9:00

  ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

  Извършване на СМР за обект: Модернизиране на туристическата инфраструктура на Народно читалище "Нов живот - 1941" в село Черна

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-08072019-285 Дата и час на публикуване: 08.07.2019 14:03

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Извършване на специализиран превоз на деца и ученици в задължително предучилищно и училищно образование от Община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-05072019-284 Дата и час на публикуване: 05.07.2019 16:35

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност „Здравни грижи”, с код по СППОО: 7230201, за придобиване на втора квалификационна степен – част от професия“,

  ВИЖ ПОДРОБНО