Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-28052018-231 Дата и час на публикуване: 28.05.2018 17:00

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Разширение и реконструкция на улично осветление в селата Стожер, Плачи дол, Подслон и Фелдфебел Денково, община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-18052018-230 Дата и час на публикуване: 18.05.2018 15:55

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „Изграждане на обекти общинска собственост - сгради и инфраструктура на територията на община Добричка по дванадесет обособени позиции”

  Предмет на обществената поръчка е строителни работи за обекти общинска собственост. Обществената поръчка включва 12 (дванадесет) обособени позиции.

  Предвидено е да се извърши изграждане на стопански постройки в две населени места; направа на тротоари в пет населени места; изграждане на трупна яма в едно населено място; благоустрояване естрада в месността Славната канара; нови санитарни помещения в общинска сграда; паркинг и ограда автоработилница и монтаж на отоплителна инсталация (парна) в детска градина.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-04052018-229 Дата и час на публикуване: 04.05.2018 16:11

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  ПОЧИСТВАНЕ НА ЛОКАЛНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-30042018-228 Дата и час на публикуване: 30.04.2018 15:43

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Доставка на прикачен инвентар за изрязване на клони на дървета и храсти за нуждите на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО