Хронология № O-02122015-157 Дата и час на публикуване: 02.12.2015 19:01

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Доставка на канцеларски материали и консумативи, осигуряване на извънгаранционна поддръжка, профилактика и ремонт на офис техника за нуждите на община Добричка за 2016г. по обособени позиции

Хронология