• № O-08042019-1015 Дата и час на публикуване: 08.04.2019 12:34

  Документациите за участие в процедурите

  Допълнение към документацията

  Пропуснат образец 1 - оферта към документацията

  Към: Доставка и монтаж на спортни и детски съоръжения и паркови елементи

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-05042019-275 Дата и час на публикуване: 05.04.2019 10:14

  Обществена поръчка: ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

  Доставка и монтаж на автономно соларно осветление

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-05042019-274 Дата и час на публикуване: 05.04.2019 10:10

  Обществена поръчка: ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

  Доставка и монтаж на спортни и детски съоръжения и паркови елементи

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-02042019-272 Дата и час на публикуване: 02.04.2019 16:50

  Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Почистване на локални замърсявания на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО