• № O-18012019-265 Дата и час на публикуване: 18.01.2019 15:09

  Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  ПОКАНА до „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД за представяне на оферта за „Доставка на абонаментни карти за междуселищен транспорт по маршрутни разписания на автобусни линии от общинска и областна транспортна схема за нуждите на община Добричка“ по реда на чл.191, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки

  За доставката на абонаментни карти за обществен транспорт община Добричка няма алтернатива, предвид факта, че „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, ЕИК 834025484има изключителни права върху осъществяването на обществен превоз на пътници по автобусните линии с маршрути Добрич – Варна, Шабла, Каварна, Василево, Балчик, Албена, Генерал Тошево, Спасово, Свобода, Габер, Благовец, Капитан Димитрово, Крушари, Полковник Иваново, Крагулево, Свещарово, Драганово, Ведрина, Плачи дол, Стефаново, Царевец, Самуилово, Паскалево, Безводица, получени по подписан с община Добрич  Договор ДОП-142/07.11.2016 г. за обществен превоз, с продължителност 60 (шестдесет) месеца.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-16012019-986 Дата и час на публикуване: 16.01.2019 17:11

  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти и промяна на датата за отваряне на постъпилите оферти

  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти и промяна на датата за отваряне на постъпилите оферти

  Към: Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Славеево, община Добричка“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-16012019-985 Дата и час на публикуване: 16.01.2019 17:10

  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти и промяна на датата за отваряне на постъпилите оферти

  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти и промяна на датата за отваряне на постъпилите оферти

  Към: Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Бранище, община Добричка“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-16012019-984 Дата и час на публикуване: 16.01.2019 17:10

  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти и промяна на датата за отваряне на постъпилите оферти

  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти и промяна на датата за отваряне на постъпилите оферти

  Към: Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Батово, община Добричка“

  ВИЖ ПОДРОБНО