• № O-21062017-209 Дата и час на публикуване: 21.06.2017 16:33

  Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Доставка на мобилен принтер и таблет за нуждите на община Добричка по обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-21062017-739 Дата и час на публикуване: 21.06.2017 11:56

  СЪОБЩЕНИЕ ДО "ТОНИ БИЛДИНГ" ЕООД ГР. ДОБРИЧ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 43, АЛ.4 ОТ ЗОП

  СЪОБЩЕНИЕ ДО "ТОНИ БИЛДИНГ" ЕООД ГР. ДОБРИЧ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 43, АЛ.4 ОТ ЗОП

  Към: РЕМОНТ ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-20062017-208 Дата и час на публикуване: 20.06.2017 15:20

  Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Доставка на оборудване за нуждите на проект BG05M9OP001-2.005-0010-C01 “АКТИВНОСТ – Ангажираност, Квалифициране, Труд, Интегрирано Включване На Обезверени и Семейства в Трудност”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-19062017-738 Дата и час на публикуване: 19.06.2017 13:13

  РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ

  РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ

  Към: РЕМОНТ ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО