• № O-13122018-260 Дата и час на публикуване: 14.12.2018 14:32

  Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Доставка на консумативи за принтери, многофункционални устройства и копирни машини за нуждите на община Добричка за 2019-та година

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-13122018-971 Дата и час на публикуване: 13.12.2018 14:31

  Допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки

  Анекс към Договор № 80 от 13.08.2018 година

  Към: „Строителен надзор на рехабилитация на улици в населени места и местни пътища на територията на община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-12122018-970 Дата и час на публикуване: 12.12.2018 16:13

  Допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки

  Анекси към Договори за изпълнение на обществена поръчка по ОП 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 и 13

  Към: Ремонт на пътища и улици на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-11122018-259 Дата и час на публикуване: 11.12.2018 11:22

  Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ

  Доставка на нарязани и нацепени дърва, брикети и дървесни пелети за детски градини, домашен социален патронаж, кметства и кметски наместничества, газ пропан – бутан и метан за автопарк при община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО