• № O-11122018-259 Дата и час на публикуване: 11.12.2018 11:22

  Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ

  Доставка на нарязани и нацепени дърва, брикети и дървесни пелети за детски градини, домашен социален патронаж, кметства и кметски наместничества, газ пропан – бутан и метан за автопарк при община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-06122018-969 Дата и час на публикуване: 06.12.2018 14:50

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Към: Доставка на камион с кран втора употреба

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-21112018-968 Дата и час на публикуване: 21.11.2018 14:56

  Протокол от комисия за избор на изпълнител и решение за определяне на изпълнител

  Протокол от комисия за избор на изпълнител и решение за определяне на изпълнител

  Към: Доставка на камион с кран втора употреба

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-21112018-967 Дата и час на публикуване: 21.11.2018 14:29

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договори за възложена обществена поръчка

  Към: „Доставка на електроматериали и резервни части за Улично осветление на община Добричка“

  ВИЖ ПОДРОБНО