• № O-03102018-251 Дата и час на публикуване: 03.10.2018 13:42

  Обществена поръчка: ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

  Доставка и монтаж на детски съоръжения, парково оборудване, фитнес и стрийт уреди

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-03102018-250 Дата и час на публикуване: 03.10.2018 13:33

  Обществена поръчка: ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

  Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на домашен социален патронаж

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-02102018-934 Дата и час на публикуване: 02.10.2018 14:30

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор за възложена обществена поръчка

  Към: „Изграждане на обекти общинска собственост - сгради и инфраструктура на територията на община Добричка по дванадесет обособени позиции”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-27092018-249 Дата и час на публикуване: 27.09.2018 16:08

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП, ДВХД с. Опанец, ЦДГ Община Добричка обособени в 7 позиции

  Обявление за приключени договори на общестшената поръчка.

  ВИЖ ПОДРОБНО