• № E-28112017-784 Дата и час на публикуване: 28.11.2017 10:16

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № E-28112017-783 Дата и час на публикуване: 28.11.2017 10:14

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-28112017-217 Дата и час на публикуване: 28.11.2017 9:05

  Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „Избор на изпълнител за осъществяване на консултации за нуждите на община Добричка, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения: - „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“ - „Обновяване на паркове в четири населени места на територията на община Добричка“ - „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на ОУ „Пейо Яворов“ – село Стефаново, община Добричка, включващо и изграждане спортна инфраструктура в УПИ II, кв. 31“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-23112017-216 Дата и час на публикуване: 23.11.2017 16:49

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ДОБРИЧКА И ПОДГОТОВКА НА ПЪТИЩАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ ПРЕЗ СЕЗОН 2017/2018 Г.“-МАРШРУТ №10-РАЙОНА С. ПОБЕДА И РАЙОНА НА С. ПЛАЧИДОЛ

  ВИЖ ПОДРОБНО