• № O-30122015-164 Дата и час на публикуване: 30.12.2015 9:22

  Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

  „Доставка на ел.енергия за нуждите на обектите – общинска собственост и уличното осветление в населените места на община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-30122015-163 Дата и час на публикуване: 30.12.2015 8:48

  Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

  „Доставка на природен газ за отопление на сградата на община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-30122015-452 Дата и час на публикуване: 30.12.2015 8:26

  Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

  Изпълнени договори

  Към: Благоустрояване и ремонт на обекти общинска собственост

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-29122015-451 Дата и час на публикуване: 29.12.2015 11:41

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор.

  Към: Благоустрояване и ремонт на обекти общинска собственост

  ВИЖ ПОДРОБНО