• № O-05042019-275 Дата и час на публикуване: 05.04.2019 10:14

  Обществена поръчка: ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

  Доставка и монтаж на автономно соларно осветление

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-05042019-274 Дата и час на публикуване: 05.04.2019 10:10

  Обществена поръчка: ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

  Доставка и монтаж на спортни и детски съоръжения и паркови елементи

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-02042019-272 Дата и час на публикуване: 02.04.2019 16:50

  Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Почистване на локални замърсявания на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-01042019-1014 Дата и час на публикуване: 01.04.2019 15:08

  Разясненията по документациите за участие

  Разяснение по документация

  По въпроси 5 и 8 схемите са прикачени към Разяснение 1

  Към: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

  ВИЖ ПОДРОБНО