• № O-28112014-134 Дата и час на публикуване: 28.11.2014 15:00

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Ремонт/ рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-27112014-133 Дата и час на публикуване: 27.11.2014 16:00

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Обследване на сградата на ЦДГ в с.Карапелит

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-26112014-139 Дата и час на публикуване: 26.11.2014 16:00

  Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

  Доставка на газьол за отопление за ДВХД-с.Опанец

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-24112014-132 Дата и час на публикуване: 24.11.2014 15:00

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Ведрина и Бранище

  ВИЖ ПОДРОБНО