• № O-24112014-132 Дата и час на публикуване: 24.11.2014 15:00

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Ведрина и Бранище

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-24112014-126 Дата и час на публикуване: 24.11.2014 14:00

  Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

  Доставка на канцеларски материали, формуляри и извършване на бизнес-център услуги за нуждите на община Добричка за 2015 год.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-24112014-131 Дата и час на публикуване: 24.11.2014 10:00

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-24112014-129 Дата и час на публикуване: 24.11.2014 9:00

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ведрина и Бранище

  ВИЖ ПОДРОБНО