• № O-24112014-126 Дата и час на публикуване: 24.11.2014 14:00

  Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

  Доставка на канцеларски материали, формуляри и извършване на бизнес-център услуги за нуждите на община Добричка за 2015 год.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-24112014-131 Дата и час на публикуване: 24.11.2014 10:00

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-24112014-129 Дата и час на публикуване: 24.11.2014 9:00

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ведрина и Бранище

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-21112014-124 Дата и час на публикуване: 21.11.2014 15:20

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка на преносими компютри, лазерни принтери и интерактивни дъски за детските градини на община Добричка

  Публична покана

  СЪОБЩЕНИЕ
  На 02.12.2014 г. (вторник) от 11.00 часа в зала 108 на община Добричка ще се отворят получените оферти по открита процедура с предмет: „Доставка на преносими компютри, лазерни принтери и интерактивни дъски за детските градини на община Добричка” с три обособени позиции.

  ВИЖ ПОДРОБНО