• № O-23072018-240 Дата и час на публикуване: 23.07.2018 7:55

  Обществена поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  Изграждане проектиране и строителство на пристройка към сграда в с. Батово за разширяване на детска градина

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-19072018-893 Дата и час на публикуване: 19.07.2018 16:51

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Обявление за възложена поръчка

  Към: ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕРЕТА, КАНАЛИ И РЕЧНИ КОРИТА В ОБЩИНА ДОБРИЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-17072018-891 Дата и час на публикуване: 17.07.2018 17:14

  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти и промяна на датата за отваряне на постъпилите оферти

  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти и промяна на датата за отваряне на постъпилите оферти

  Към: „Строителен надзор на рехабилитация на улици в населени места и местни пътища на територията на община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-17072018-239 Дата и час на публикуване: 17.07.2018 16:40

  Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  ЗАКУПУВАНЕ НА МЕТАЛНИ КОНТЕЙНЕРИ ТИП „БОБЪР“ 1.1. М3 И КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО