• № O-28072015-288 Дата и час на публикуване: 28.07.2015 13:20

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършени плащания по договор за почистване на микросметища в населените места на община Добричка

  Към: Почистване на микросметища в населените места от община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-28072015-287 Дата и час на публикуване: 28.07.2015 13:15

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършени плащания по договор за почистване на микросметища в населените места на община Добричка

  Към: Почистване на микросметища в населените места от община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-28072015-280 Дата и час на публикуване: 28.07.2015 13:14

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършени плащания по договор

  Към: Почистване на микросметища в населените места от община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-24072015-296 Дата и час на публикуване: 24.07.2015 15:30

  Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти

  Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти

  На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, уведомяваме участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на деца на 5 и 6-годишна възраст и ученици до 16-годишна възраст от община Добричка“, че на 30.07.2015г./четвъртък/ в 14.00 часа в стая 108 на община Добричка, ул.“Независимост“ № 20 ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в процедурата. Отварянето ще се извърши публично при условията на чл.68, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

  Към: Извършване на специализиран превоз на деца на 5 и 6 годишна възраст и ученици до 16-годишна възраст от Община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО