• № O-28012015-142 Дата и час на публикуване: 28.01.2015 13:41

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  „Упражняване на строителен надзор по благоустрояване на част от парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-28012015-141 Дата и час на публикуване: 28.01.2015 13:34

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  „Упражняване на строителен надзор по благоустрояване на част от парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Стефан Караджа и Паскалево”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-28012015-140 Дата и час на публикуване: 28.01.2015 13:20

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  „Упражняване на строителен надзор по благоустрояване на част от парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ведрина и Бранище”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-23012015-210 Дата и час на публикуване: 23.01.2015 15:27

  Заповед за класиране на участници и определяне на изпълнител

  Заповед за класиране на участници и определяне на изпълнител

  Към: Ремонт/ рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО