• № O-23102015-404 Дата и час на публикуване: 23.10.2015 10:34

  Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

  Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

  Към: Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-21102015-403 Дата и час на публикуване: 21.10.2015 16:26

  Съобщение за датата на отваряне ценовите предложения

  Съобщение

  Към: Благоустрояване и ремонт на обекти общинска собственост

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-20102015-402 Дата и час на публикуване: 20.10.2015 14:13

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Към: Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-20102015-401 Дата и час на публикуване: 20.10.2015 14:11

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Към: Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО