• № O-18032016-474 Дата и час на публикуване: 18.03.2016 13:28

  Разясненията по документациите за участие

  Разяснение по документацията за участие в обществена поръчка

  Към: ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-12032016-178 Дата и час на публикуване: 12.03.2016 9:47

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  „Изготвяне на инвестиционни проекти за монтиране на изкуствени неравности от асфалтобетон върху пътища от републиканската и общинска пътна мрежа на община Добричка“

   Проектирането на изкуствени неравности е в селата:  Славеево Стефан Караджа, Житница и Ломница съгласно приложената в документацията техническа   спецификация.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-02032016-177 Дата и час на публикуване: 02.03.2016 15:13

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-02032016-473 Дата и час на публикуване: 02.03.2016 10:11

  Разясненията по документациите за участие

  Разясненията по документациите за участие

  Към: Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО