• № O-05112014-121 Дата и час на публикуване: 05.11.2014 15:30

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка и монтаж на тренажори на открито за рехабилитация

  Решение

  Обявление

   

  СЪОБЩЕНИЕ

   

    На 19.12.2014 г. (петък) от 09:30 часа в зала 108 на община Добричка ще се отворят получените ценови оферти по открита процедура с предмет: Доставка и монтаж на тренажори на открито за рехабилитация”.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-29092014-119 Дата и час на публикуване: 29.09.2014 16:00

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка чрез покупка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, за нуждите на община Добричка

  Обявление

  Решение

  Решение

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  На 12.11.2014 г. от 13.00 часа в зала № 108 на община Добричка гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20, ще се отварят ценовите предложения по открита процедура с предмет: „Доставка чрез покупка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, за нуждите на община Добричка”
  Участника получава 5.00 т. по показателя „Гаранционен срок“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-12092014-118 Дата и час на публикуване: 12.09.2014 11:00

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Упражняване на строителен надзор на строеж: “Корекция на река Суха от опашката на микроязовир "Златия 1" до 500м от язовирната стена на язовир "Одринци" - І-ви

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-30082014-116 Дата и час на публикуване: 30.08.2014 8:40

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Изготвяне на становище /доклад/ с предложения и изработка на инвестиционни проекти за следните два обекта по обособени позиции:ОП 1 – „Язовири „Смолница 1” и „Смолница 2” – Ремонт на

  ВИЖ ПОДРОБНО