• № O-19122014-138 Дата и час на публикуване: 19.12.2014 9:00

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Предоставяне на юридически услуги за нуждите на община Добричка и Добрички общински съвет

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-10122014-137 Дата и час на публикуване: 10.12.2014 13:00

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Предоставяне на юридически услуги за нуждите на община Добричка и Добрички общински съвет

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-10122014-136 Дата и час на публикуване: 10.12.2014 9:00

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка на нарязани дърва и брикети за целодневни детски градини, Домашен социален патронаж, Автопарк - община, кметства и кметски наместничества

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-03122014-135 Дата и час на публикуване: 03.12.2014 15:00

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка на консумативи за принтери, многофункционални устройства, копирни машини и осигуряване на извънгаранционна поддръжка, профилактика и ремонт на компютърна и друга офис техни

  ВИЖ ПОДРОБНО