• № O-03122014-135 Дата и час на публикуване: 03.12.2014 15:00

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка на консумативи за принтери, многофункционални устройства, копирни машини и осигуряване на извънгаранционна поддръжка, профилактика и ремонт на компютърна и друга офис техни

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-28112014-134 Дата и час на публикуване: 28.11.2014 15:00

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Ремонт/ рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-27112014-133 Дата и час на публикуване: 27.11.2014 16:00

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Обследване на сградата на ЦДГ в с.Карапелит

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-26112014-139 Дата и час на публикуване: 26.11.2014 16:00

  Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

  Доставка на газьол за отопление за ДВХД-с.Опанец

  ВИЖ ПОДРОБНО