• № O-04052018-229 Дата и час на публикуване: 04.05.2018 16:11

  Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  ПОЧИСТВАНЕ НА ЛОКАЛНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-03052018-224 Дата и час на публикуване: 03.05.2018 17:12

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Ремонт на училищни сгради на територията на община Добричка по три обособени позиции

  Предмет на обществената поръчка е извършване на строителни дейности в 3 (три) училищни сгради, общинска собственост в населените места Божурово, Победа и Ловчанци.

  Предвидено е да се извършат работи като: Обособяване на вътрешни тоалетни на първи и втори етаж в сградата на училището в с.Божурово; Ремонт на учебна работилница в училището на с.Победа и Ремонт на покрива /подмяна на покривното покритие и укрепване на покривната конструкция/ на училищната сграда в с.Ловчанци.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-03052018-838 Дата и час на публикуване: 03.05.2018 14:15

  Съобщение за прекратяване по чл. 193 от ЗОП

  Съобщение за прекратяване по чл. 193 от ЗОП

  Към: ПОЧИСТВАНЕ НА ЛОКАЛНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-30042018-228 Дата и час на публикуване: 30.04.2018 15:43

  Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Доставка на прикачен инвентар за изрязване на клони на дървета и храсти за нуждите на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО