• № O-12082014-115 Дата и час на публикуване: 12.08.2014 9:00

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Воднянци, Ф.Дянково и Бенковски

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-09072014-114 Дата и час на публикуване: 09.07.2014 16:15

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Корекция на река Суха от опашката на микроязовир "Златия 1" до 500м от язовирната стена на язовир "Одринци" - І-ви етап

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-27062014-113 Дата и час на публикуване: 27.06.2014 17:00

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Снегопочистване и опесъчаване на пътни настилки на община Добричка за сезон 2014г.-2015г.

  ВИЖ ПОДРОБНО