• № O-03102018-248 Дата и час на публикуване: 03.10.2018 17:00

  Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „Доставка на електроматериали и резервни части за Улично осветление на община Добричка“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-03102018-252 Дата и час на публикуване: 03.10.2018 13:47

  Обществена поръчка: ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

  Доставка и монтаж на термодинамичен бойлер и автономен соларен стълб за осветление с прожектор

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-03102018-251 Дата и час на публикуване: 03.10.2018 13:42

  Обществена поръчка: ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

  Доставка и монтаж на детски съоръжения, парково оборудване, фитнес и стрийт уреди

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-03102018-250 Дата и час на публикуване: 03.10.2018 13:33

  Обществена поръчка: ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

  Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на домашен социален патронаж

  ВИЖ ПОДРОБНО