• № O-10062020-327 Дата и час на публикуване: 10.06.2020 16:01

  Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Проектиране и изграждане на локална система за оповестяване на язовир „Плачидол 2“, oбщина Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-10062020-1223 Дата и час на публикуване: 10.06.2020 15:25

  Документациите за участие в процедурите

  договор - Проект

  договор - Проект

  Към: Доставка на метални контейнери тип „Бобър“ 1.1 м3 за населените места на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-10062020-326 Дата и час на публикуване: 10.06.2020 10:43

  Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Доставка на метални контейнери тип „Бобър“ 1.1 м3 за населените места на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-08062020-324 Дата и час на публикуване: 08.06.2020 15:00

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Текущ ремонт на общински пътища на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО