• № O-11122015-431 Дата и час на публикуване: 11.12.2015 16:26

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършени плащания по договор за почистване на микросметища в населените места на община Добричка

  Към: Почистване на микросметища в населените места от община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-11122015-430 Дата и час на публикуване: 11.12.2015 16:24

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършени плащания по договор за почистване на микросметища в населените места на община Добричка

  Към: Почистване на микросметища в населените места от община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-09122015-160 Дата и час на публикуване: 09.12.2015 13:32

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Доставка на нарязани дърва и брикети за целодневни детски градини, домашен социален патронаж, автопарк-община, кметства и кметски наместничества

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-08122015-429 Дата и час на публикуване: 08.12.2015 13:43

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършени плащания по договор за почистване на микросметища в населените места на община Добричка

  Към: Почистване на микросметища в населените места от община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО