• № O-02092015-154 Дата и час на публикуване: 02.09.2015 16:41

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на община Добричка, град Добрич, през зимния сезон 2015/2016 г.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-27082015-320 Дата и час на публикуване: 27.08.2015 16:35

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Към: Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-24082015-319 Дата и час на публикуване: 24.08.2015 11:25

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Към: Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-24082015-318 Дата и час на публикуване: 24.08.2015 11:22

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Към: Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО