• № O-05102016-618 Дата и час на публикуване: 05.10.2016 14:22

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Към: Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-05102016-617 Дата и час на публикуване: 05.10.2016 14:17

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Към: Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-03102016-616 Дата и час на публикуване: 03.10.2016 10:05

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  извършени плащания

  Към: „Почистване на микросметища в населените места на община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-27092016-615 Дата и час на публикуване: 27.09.2016 16:40

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация

  Към: „Почистване на микросметища в населените места на община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО