• № O-08012015-179 Дата и час на публикуване: 08.01.2015 10:12

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол № 1 от 07.01.2015 г. за дейността на комисията, назначена със Заповед № 1489/ 29.12.2014 г. на кмета на община Добричка за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково” с две обособени позиции.

  Към: Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-19122014-138 Дата и час на публикуване: 19.12.2014 9:00

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Предоставяне на юридически услуги за нуждите на община Добричка и Добрички общински съвет

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-10122014-137 Дата и час на публикуване: 10.12.2014 13:00

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Предоставяне на юридически услуги за нуждите на община Добричка и Добрички общински съвет

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-10122014-136 Дата и час на публикуване: 10.12.2014 9:00

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка на нарязани дърва и брикети за целодневни детски градини, Домашен социален патронаж, Автопарк - община, кметства и кметски наместничества

  ВИЖ ПОДРОБНО