• № O-30012020-314 Дата и час на публикуване: 30.01.2020 11:19

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Упражняване на авторски надзор от проектантите по време на строителство, за обектите по проект "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Добричка"

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-30012020-310 Дата и час на публикуване: 30.01.2020 11:18

  Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ

  Периодично зареждане на горива на служебните автомобили на община Добричка, чрез използване на карти за безналично плащане

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-29012020-1173 Дата и час на публикуване: 29.01.2020 9:59

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-20012020-309 Дата и час на публикуване: 20.01.2020 15:13

  Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на обект: „Обособяване на площадка по безопасност на движение по пътищата в част от УПИ I – училище в квартал 17 по плана на с.Паскалево, община Добричка"

  ВИЖ ПОДРОБНО