• № O-28012015-211 Дата и час на публикуване: 28.01.2015 16:02

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор за обществена поръчка

  Към: Подобряване и благоустрояване на център за социални услуги Дом за възрастни хора с деменция

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-28012015-142 Дата и час на публикуване: 28.01.2015 13:41

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  „Упражняване на строителен надзор по благоустрояване на част от парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-28012015-141 Дата и час на публикуване: 28.01.2015 13:34

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  „Упражняване на строителен надзор по благоустрояване на част от парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Стефан Караджа и Паскалево”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-28012015-140 Дата и час на публикуване: 28.01.2015 13:20

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  „Упражняване на строителен надзор по благоустрояване на част от парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ведрина и Бранище”

  ВИЖ ПОДРОБНО