• № O-01072019-280 Дата и час на публикуване: 01.07.2019 14:50

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  „Ремонт на улици на територията на община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-25062019-1038 Дата и час на публикуване: 25.06.2019 9:51

  Протокол от комисия за избор на изпълнител

  Протокол от комисия за избор на изпълнител

  Към: Закупуване на метални контейнери тип „Бобър“ 1.1 м3 и контейнери за биоразградими отпадъци за населените места на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-17062019-278 Дата и час на публикуване: 21.06.2019 9:28

  Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „Упражняване на Строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура в две обособени позиции“:

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-20062019-279 Дата и час на публикуване: 20.06.2019 13:32

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Покана по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП за „Упражняване на авторски надзор по време на строителство на участък от път DOB 1108 и ремонт на улици на територията на община Добричка“

  ВИЖ ПОДРОБНО