• № O-17062019-278 Дата и час на публикуване: 21.06.2019 9:28

  Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „Упражняване на Строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура в две обособени позиции“:

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-20062019-279 Дата и час на публикуване: 20.06.2019 13:32

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Покана по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП за „Упражняване на авторски надзор по време на строителство на участък от път DOB 1108 и ремонт на улици на територията на община Добричка“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-14062019-277 Дата и час на публикуване: 14.06.2019 10:43

  Обществена поръчка: ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

  СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-12062019-1037 Дата и час на публикуване: 12.06.2019 17:01

  Решение за прекратяване

  Решение за прекратяване на процедура

  Към: Рехабилитация на участък от път DOB 1108 и ремонт на улици на територията на община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО