• № O-11032015-234 Дата и час на публикуване: 11.03.2015 8:48

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор за обществена поръчка

  Към: „Упражняване на строителен надзор по благоустрояване на част от парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № E-09032015-233 Дата и час на публикуване: 09.03.2015 16:03

  Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.9 ОТ ЗОП

  На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП са освободени гаранции за участие в обществена поръчка с предмет: „Подобряване и благоустрояване на център за социални услуги Дом за възрастни хора с деменция” на: „Дъга-Апостол” ЕООД, гр.Добрич – на 03.02.2015 г. „ИСА” ООД, гр.Добрич – на 03.02.2015 г. „Монолит” ООД, гр.Добрич – на 03.02.2015 г. „Прогрес 99” ООД, гр.Добрич – на 03.02.2015 г. „ЕС.ГЕ.ХА” ЕООД, гр.Добрич – на 03.02.2015 г.

  Към: Подобряване и благоустрояване на център за социални услуги Дом за възрастни хора с деменция

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № E-09032015-232 Дата и час на публикуване: 09.03.2015 16:02

  Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.9 ОТ ЗОП

  На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП е освободена гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на тренажори на открито за рехабилитация” на „EЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД, гр.Варна на 03.02.2015 г.

  Към: Доставка и монтаж на тренажори на открито за рехабилитация

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № E-09032015-231 Дата и час на публикуване: 09.03.2015 16:01

  Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.9 ОТ ЗОП

  На основание чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП са освободени гаранции за участие в обществена поръчка с предмет: „Ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка” с шест обособени позиции на „ЕС ГЕ ХА” ЕООД, гр.Добрич за ОП 1 – обект с.Ломница, ОП 2 – обект с.Лясково; ОП 3 - обект с.Одринци; ОП 4 – обект с.Победа; ОП 5 – обект с.Смолница; ОП 6 – обект с.Царевец на 12.02.2015 г. На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП са освободени гаранции за участие в обществена поръчка с предмет: „Ремонт/ рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка” с шест обособени позиции на: - „Пътно строителство”АД, гр.Добрич за ОП 1 – обект с.Ломница, ОП 2 – обект с.Лясково; ОП 3 - обект с.Одринци; ОП 4 – обект с.Победа; ОП 5 – обект с.Смолница; ОП 6 – обект с.Царевец на 16.02.2015 г.; - „Екострой”АД, гр.Добрич за ОП 1 – обект с.Ломница, ОП 2 – обект с.Лясково; ОП 3 - обект с.Одринци; ОП 4 – обект с.Победа; ОП 5 – обект с.Смолница; ОП 6 – обект с.Царевец на 16.02.2015 г.

  Към: Ремонт/ рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО